دوست؛ کسی است که آدم را دوست دارد

دکمه بازگشت به بالا